OMIDAS

Asset tracking

การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วยเทคโนโลยี RFID

รู้ตำแหน่งรถขนส่งขององค์กร วางแผนการขนส่งได้อย่างไร้ที่ติ

ปัจจุบันเทคโนโลยี RFID ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ และมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในการประยุกต์ใช้ในระบบขนส่ง คือ การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วย Passive RFID หรือระบบ OMNIDAS In-Plant Logistic Management

 • 1

  แสดงข้อมูลของรถขนส่งอย่างครบถ้วน

  ระบบ OMNIDAS ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้ทำงานภายใต้เงื่อนไข ทั้งการระบุ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลของรถบรรทุกขนส่งแต่ละคันที่อยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ โดยแสดงสถานะการทำงานของรถบรรทุกขนส่งที่อยู่ในระบบทั้งหมด และมีการบันทึกข้อมูลการทำงานไว้ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • 2

  เชื่อมต่อและแสดงผลเข้าใจง่าย

  ระบบ OMNINDAS สามารถใช้งานร่วมกับ Software และ Hardware ประเภทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบแสดงผลด้วยภาพ เสียง แสงไฟสัญญาณ รวมถึงระบบชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไม้กั้นอัตโนมัติ

 • 3

  ตั้งค่าได้หลากหลายและครอบคลุม

  ระบบ OMNIDAS ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ IET Middleware เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้ง และดูแลระบบได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับการติดตั้ง RFID โดยทั่วไป โดย IET Middleware ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยในการคัดเลือก และจัดการข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่าน RFID แต่ละตัว ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้

จุดเด่นของระบบ OMNIDAS

อุปกรณ์ RFID ที่มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพงาน และระยะการทำงานที่ต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รูปแบบต่างกันได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ทั้งหมด

ประกอบด้วยซอร์ฟแวร์ที่ช่วยจัดคิวรถบรรทุกขนส่ง ที่สามารถทำงานตามเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ

 • 1

  ระบุประเภทรถที่อนุญาตให้เข้าทำงานในแต่ละพื้นที่

 • 2

  กำหนดเงื่อนไข และกรอบเวลาการทำงานตามมาตราฐาน

 • 3

  กำหนดลักษณะงานของรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภท

ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนค่าเงื่อนไขการทำงานกับรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภทได้เอง เพื่อรองรับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ทำงานร่วมกับระบบงานอื่นๆ เช่นระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ระบบขนส่งสินค้าระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งห่วงโช่อุปทาน

ประโยชน์ของระบบ OMNIDAS

 • 1

  ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน และเพิ่มจำนวนรอบรถบรรทุกขนส่งที่เข้าโรงงานในแต่ละวัน เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ ให้มีมากขึ้น

 • 2

  ลดการสิ้นเปลืองต้นทุนจากการใช้เอกสารจำนวนมาก และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการทำงานด้วยคน

 • 3

  การนัดหมายรถกับลูกค้า หรือบริษัทคู่ค้า มีความแม่นยำ ตรงต่อเวลา เป็นการสร้างความพึงพอใจในการได้รับบริการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต

 • 4

  ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถติดตามกระบวนการทั้งกระบวนการได้โดยละเอียด สามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาใช้ตัดสินใจ และวางแผนการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Recommend Product for solution

HARDWARE

advanced divider

ดูวีดีโอแนะนำ OMIDAS