ระบบตรวจนับทรัพย์สิน
ภายในองค์กร

ด้วยเทคโนโลยี

ธุรกิจขาดทุน เกิดจาก

การไม่มีระบบจัดการทรัพย์สินที่เป็นระบบ

วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่จัดซื้อมา ถือเป็นต้นทุนของบริษัท สินทรัพย์ทุกชิ้นนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าและกำไรให้แก่บริษัทหรือองค์กรได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งการชำรุดหรือสูญหาย ส่งผลให้ผลให้ประสิทธิภาพเหล่านั้นลดต่ำลง 

Find the solution to your business need

เรานำเสนอโซลูชั่น RFID ที่ตอบโจทย์หลากหลายธุรกิจและความต้องการ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการจัดการสินทรัพย์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ASSET TRACKING SYSTEM

ยกระดับการดูแลทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยี RFID

IN-PLANT LOGISTIC MANAGEMENT

การบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน ด้วยเทคโนโลยี RFID

REAL TIME LOCATIONING SYSTEM

ระบบติดตาม และระบุตำแหน่งในพื้นที่แบบ Real time ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

Industries We Serve

เรามีโซลูชั่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่รองรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่หน่วยงานราชการไปจนถึงการแพทย์

Government

ตรวจนับทรัพย์สินประจำปีงบประมาณอย่างถูกต้องรวดเร็ว

Coporate

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์ไอที เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

Logistic

เพิ่มความคล่องตัวของการขนส่ง ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มจำนวนรอบรถ

Health care

ลดขั้นตอนและเวลาทำงานของบุคลากร และช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง

Other

RFID ได้รับการยอมรับว่าสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย

HARDWARE

advanced divider
Logo company iet
About us

ผู้นำด้านการให้บริการและออกแบบระบบ RFID แบบครบวงจร

“Innovating your process” คือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้ามากว่า 15 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า เราจะสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยี และบูรณาการระบบ อาร์เอฟไอดี (RFID) ที่ตรงตามความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

IET เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี RFID และ IoT เรานำเสนอทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเทคโนโลยี RFID อย่างครบวงจร รวมถึงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

เราทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ และที่ปรึกษาด้านไอทีเพื่อนำเสนอการพัฒนาซอฟต์แวร์และการให้คำปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้า และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของเรา

Our partner