Home | News&Events | Solution | Products | Support | Contact Us | About Us
Main Menu
Home
News & Events
Solution
Products
Support
Contact Us
About Us

Job Apply

Link Exchange

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด


News_Events 
IET นำเสนอระบบ RF Trace ในงาน BMAM Expo Asia 2012
บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้นำด้านระบบ RFID ของประเทศไทย นำทีมงานเปิดตัวระบบ RF Trace เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) แบบครบวงจร ในงาน Building Maintenance & Asset Management 2012 (BMAM) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19-21 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Thai Tank Terminal Ltd. เข้ารอบ “Best RFID Project Implementation” ใน RFID World Asia 2012.
IE Technology Co., Ltd. [IET] ขอแสดงความยินดีกับลูกค้า Thai Tank Terminal Ltd. บริษัทผู้ให้บริการเก็บและขนถ่ายเคมีภัณฑ์เหลว น้ำมัน และก๊าซรายใหญ่ของประเทศไทย ในการนำระบบอาร์เอฟไอดีไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และจัดคิวรถบรรทุกขนส่ง โดยผ่านเข้ารอบรางวัล “Best RFID Project Implementation” ในงาน RFID World Asia 2012...
IET นำเสนอ RFID สำหรับวงการรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ในงาน “Bus & Truck 2011”
IET เข้าร่วมกับสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ออกบูธนิทรรศการในงาน Bus & Truck 11 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ภายในงานมีการออกบูธนำเสนอเทคโนโลยี RFID ที่น่าสนใจในวงการรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ คือ RFID: Vehicle Queue Management (VQM) ระบบ RFID สำหรับบริหารจัดคิวรถขนส่ง และ RFID: Returnable Asset Management ระบบ RFID สำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินหมุนเวียน...
IET นำเสนอเทคโนโลยี RFID สำหรับบริหารจัดคิวรถขนส่ง ในงาน TILOG2011
IET นำเสนอเทคโนโลยี RFID เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดคิวรถ
ขนส่งในพื้นที่โรงงาน ที่บูธ K-17 ในงาน The8th Thailand
International Logistics Fair 2011.(TILOG 2011)

ระบบ RFID ที่ช่วยในการบริหารจัดการรถขนส่งในพื้นที่โรงงาน
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
IET นำเสนอเทคโนโลยี RFID เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร
zoloft saved my life zoloft vs effexor zoloft reviews" border="0">IET เข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา
“การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ”
จัดโดย สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีฯ

โดย IET ได้นำเสนอข้อมูลและกรณีศึกษาของบริษัทผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมไทยที่มีการนำอาร์เอฟไอดีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนามาตราฐานการผลิตด้วยอาร์เอฟไอดีในการตรวจสอบย้อนกลับ
IET ร่วมกับ เดลล์ นำเสนอโซลูชั่นทางการแพทย์ ระบบ RFID ในการติดตามเด็กอ่อนแบบ Realtime
IET ร่วมกับ เดลล์ นำเสนอโซลูชั่นทางการแพทย์
ในงานการประชุมสามัญโรงพยาบาล 2010 (TMI 2010)
จัดโดยสมาคมเวชศาสตร์สนเทศไทย
ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี

IET ได้นำเสนอระบบ RFID ในการติดตามเด็กอ่อนแบบ Realtime
เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi มีการแสดงโปรแกรมจำลองสาธิตการทำงาน
ของระบบ และโชว์ตัวอย่าง Tag ที่ใช้ติดในเด็กอ่อน(Baby Tag)
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ IET คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำการใช้งาน
เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเห็นภาพและ เข้าใจการทำงานของระบบดียิ่งขึ้น
ซึ่งเทคโนโลยีนี้ เป็นอีกขั้นของความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี RFID
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในสถานพยาบาล
Thai Shrimp Exporters Use RFID for Automation, Traceability
July 12, 2007—Two Thai shrimp exporters are using an RFID system to improve their ability to quickly and accurately trace the shrimp they sell, from the time the product arrives at processing plants, until it is exported to customers in Japan, European countries and the United States. The companies are employing the technology to reduce labor costs by replacing manual, paper-based shrimp-tracking systems with automated, electronic ones. Additionally, RFID will enable the firms to speed and improve their ability to trace the food's origin, processing and expiry data in the event of a product recall. The companies believe the technology will provide its customers—and, ultimately, consumers—confidence in the freshness of their products.
Solution 
VEHICLE IDENTIFICATION AND INTEGRATION SYSTEM (VIIS)
VIIS เป็นระบบ RFID ที่ช่วยในการบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่ง
ประเภทต่างๆ ที่เข้ามาภายในพื้นที่โรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบ ERPและ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว
เช่น การเชื่อมต่อกับตัวแสดงผลด้วยภาพ เสียง แสงไฟสัญญาณ
หรือการเชื่อมต่อกับระบบชั่งน้ำหนักอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และความเป็นระเบียบในการปฎิบัติงาน...
RFID - เทคโนโลยีที่มากกว่าการติดตามยานพาหนะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินธุรกิจใดๆในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องกระบวนการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
ในระบบการดำเนินงาน และการบริหารจัดการการขนส่งที่ยังมีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย
สินค้าที่สูง ซึ่งมาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงเช่นค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ และต้นทุนทางอ้อม
คือเวลา และโอกาสที่เสียไป...
การใช้ RFID ในกระบวนการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับ
ีขั้นตอนการทำงานของระบบธุรกิจส่วนใหญ่ มิใช่มีแต่เพียงขั้นตอนการทำงานด้านขนส่ง
เท่านั้นที่สำคัญและจำต้องใส่ใจ เพราะก่อนที่จะได้มาซึ่งสินค้าใดๆเพื่อการขนส่งและจำหน่าย
ยังมีกระบวนการสำคัญอีกหลายกระบวนการ หนึ่งในนั้นคือกระบวนการผลิต
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เทคโนโลยี RFID เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้
ในหลายแง่มุม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน และกระบวนจัดการการผลิตให้ได้มาตรฐาน...
Patient/Asset Real Time Location System (RTLS)
ระบบติดตามบุคคลและสิ่งของในสถานพยาบาล แบบ Real Time

สำหรับติดตามผู้ป่วย, บุคลากร, แพทย์, พยาบาล รวมถึงเครื่องมือ
ทางการแพทย์ต่างๆ ผ่านระบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งได้
อย่างแม่นยำ รวดเร็วในลักษณะแบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล
ASSET / VEHICLE TRACKING
RFID Solution for Asset/Vehicle Tracking and Utilization

- IET Asset/Vehicle Tracking solution ranges from gate, stationary and handheld terminal, Smart label RFID tags and software. All components work together in order to check in/out asset and vehicle as well as to optimize usage of asset.
WAREHOUSE / INVENTORY MANAGEMENT
IET Warehouse management and Inventory Solution improves work in process for check in&out product for customer, and reduce error for checking products out by human
Product 
MH-220u: 13.56MHz Medium Read Range RFID Reader
Features:
- USB Interface (No power adapter required)
- Tag Protocol ISO 15693 support
- Continuous read mode
- Easily interface with software library
XR-450 Fixed RFID Reader
Features:
- Dimensions: 8.75 in x 11.75 x 2.0 in. (22cm L x 30cm W x 5cm) H x W x D
- Base Material: Die-cast aluminum
- Visual Status Indicators: LEDs for power (green), activity (yellow) and error (red)
- Frequency: UHF band, 902-928 MHz US
- Standards supported: EPC Gen 2 (Dense Reader Mode)
- External interfaces Control I/O (12) – DB15, RS232 Serial Console – DB9, USB Host – USB Type A, USB Client – USB Type B
- Network: 10/100 BaseT Ethernet – RJ45
- Read Points: 4 read points (4 transmit points, 4 receive points)
" target="_blank">Load PDF for more detail
AN400 RFID Antenna
cetirizin zentiva cetirizin citalopram cetirizin 20 mg" >Features:
- Dimensions (with mounting screws): 28.3 x 12.5 x 1.5 in. (71.7 x 31.7 x 3.8 cm) H x W x D
- Weight: 8 lbs./3.6 Kg
- Casing: Aluminum with polycarbonate cover
- Connector Type: "N" Female
- Polarization: Two circular polarized patch array
" target="_blank">Load PDF for more detail
Contact US

Partner

cetirizin zentiva cetirizin juckreiz cetirizin 20 mg">

zoloft saved my life ogvitaminerfolie.site zoloft reviews">

cetirizin zentiva cetirizin juckreiz cetirizin 20 mg

zoloft saved my life zoloft 200 mg zoloft reviews
">

zoloft saved my life ogvitaminerfolie.site zoloft reviews">


 
Home | News&Events | Solution | Products | Support | Contact Us | About Us
© 1995-2006 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 โดย IE Technology Co., Ltd.